Убедени сме в това, че средата, в която учат, растат и общуват учениците е важна за тяхното възпитание, за развиване на въображението им, за изграждане на ценности като доброта, толерантност, чистота и искреност, личностно достойнство и едно позитивно отношение към себе си и околните. Като създадем по-приятна и позитивна атмосфера в училище това ще рефлектира също и върху учителите. По този начин ще ги извадим от сивотата и рутината, защото добрият учител е този, който не само преподава, а вдъхновява своите ученици.

       Ако предложим една одухотворена и естетична учебна среда, ще възпитаме любов към ученето и самопознанието, а оттам ще създадем красиви умове, креативни личности и щастливи хора. Ние искаме да променим визуалната учебна среда като отговорим на най-важния въпрос, който е поставен като предизвикателство пред съвременното образование и възпитание:

   Какво обичат децата?

Изненадите, Вълшебствата, Загадките, Усмивките, Приятелството, Морето, Слънцето, Снега, Животните, Растенията, Хвърчилата, Себе си, Прегръдките, Светлината и Красотата.

Ние искаме да поставим изображения с всички любими за тях неща във всяка класна стая!

Нека направим училището привлекателна и желана територия за нашите деца!

Нека всяко дете каже “Обичам моето училище!”

От вашето Дарение ще се възползват 400 ученици от І-ви до VII-ми клас и 30 учителя.

Моля подкрепете тази наша дълго очаквана мечта!

Дари сега