Цел
Целта на проекта „Обичам моето училище“ е да подобрим учебната среда в училищата.
Ние искаме да подкрепим образованието като осигуряваме комфортна и релаксираща учебна среда в училищата, като чрез декорация подобряваме и повишаваме реализацията на креативния потенцял и осъзнатост на децата до 18 годишна възраст.

Защо това е целта ни?

Редица изследвания относно влиянието на цветовете и формите в училищната среда доказаха, че те могат да окажат позитивна промяна на психичното и физическото състояние на учениците.

В училищните сгради често липсва свежестта на цветовете който се намира в природата – няма мотивиращи картини, релаксиращи рисунки по стените, позитивни изображения и фотографии.

Учениците губят тяхната естествена емоционална връзка с красотата в живота и също така губят усета към баланс между форма и цвят. Нямат вътрешно усещане за естетика.

Как постигаме целта?

Партньорски взаимоотношения с учителите и учениците в училището за дизайна на техните учебни стаи, за да вградим техните идеи и предложения в новия дизайн на учебната среда.

Създаваме индивидуален визуален на проект училището – на всяка класна стая, коридорите и фоайетата.

Ученици, учители и родители участват доброволно в създаването на проекта.Това създава усещане, че училището е техен втори дом.

Теми на фото тапети :

 • образователни табла
 • картини с позитивни утвърждения
 • вдъхновяващи мисли на известни хора
 • позитивни снимки от природата
 • здравословен стил на живот
 • уважение към природата
 • част от учебния материал, за да им помогнем да го запаметят по- лесно. Например граматиката на чуждия език, тригометричната таблица, слънчевата система, природните цикли и т.н.

Резултати

 • подобряване на визуалната учебна среда
 • цветовете и формите от природата стават част от класната стая
 • учениците се чувстват спокойни и комфортно като у дома
 • увеличаване на мотивацията и удовлетворението на учениците
 • усъвършенстване на личностните качества на учениците
 • увеличаване на отговорността и уважението към природата и заобикалящата ги среда.
 • децата пренасят естетиката в отношението към света
 • създаване на екипност между ученици, учители и родители

Кой ще се възползва

 • ученици
 • училището
 • учители

Визуалната среда

Заобикаляща ни среда в училищата има естетическа и психологическа натовареност. Чрез промяна във визуалната среда се цели подобряване на състоянието и усещането на учениците и учителите. Да се повиши удовлетворението и мотивацията за посещаване на учебното заведение, да се намали стресът и умората, да се подобри успеваемостта на учениците.

Голяма роля играе цветната и геометричната характеристика на средата. Те пряко влияят върху емоциите, нагласата, настроението и психиката на учениците. Голяма част от училищните сгради са морално остарели и неподдържани, неприветливи и отблъскващи. Това е причината, заради която ние искаме да облагородим средата, в която учат нашите деца.

Искаме да повлияем на визуалното пространство чрез цветна намеса в него, чрез цветни фото тапети във класните стаи и коридори и фоайетата на училищата, позитивни утвърждения, образователни изображения и табла, снимки от природата.

Влияние на цветовете

Влиянието на цветовете върху психическото и физическото състояние на човека е обект на изследвания и доклади в психологията, физиологията, културологията, изкуството и дизайна, придобиващо все по-голямо значение в съвременната култура. Цветовете най-често действат на подсъзнателно равнище, променяйки усещането и атмосферата на средата. Откритите корелации и взаимоотношения между цвят и реакция у човешкото тяло и психика предполагат съзнателния подбор на колорита на дадена среда с цел подпомагане на постигането на желания резултат. Много общ пример е, че топлите и ярки цветове действат стимулиращо на съзнанието и тялото, повишават тонуса, светлите и хладни тонове успокояват психиката, уравновесяват и отпускат, а тъмните, сиви и мрачни цветове асоциират негативни емоции и усещания, които най-често са допълнени от стерилната и безлична обстановка, която присъства в училищната среда.

Целта ни е активно да повлияем върху обстановката и следователно върху усещанията, емоциите и настроението в училищата посредством използването на подходящи и уравновесено стимулиращи цветни комбинации, които да са в унисон с основните цели на проекта.

Влияние на формите

По подобен несъзнателен начин действат и формите в средата, които могат, както да подсилят влиянието на цвета в средата, така и да го намалят. Формите и текстурите действат на множество равнища, като те могат да предполагат динамика или статика, естествени форми, носещи спокойствие и плавност или синтетични и дори индустриални форми, който предполагат повече динамика, движение или дори стрес.

Формите, които подбираме в нашите проекти подкрепят ефектът на останалите елементи, които имплементираме в средата и по този начин също помагат за постигането на целеното подобрение и облагородяване на средата.

Влияние на интериора върху образованието

Всички гореспоменати фактори, присъстващи в един интериор на образователно заведение играят своята роля за оформянето на цялостната визия и усещане за пространството. Естествено е, че едно място за обучение, където децата ни прекарват една голяма част от времето си, има силно влияние върху тяхното състояние и емоции, поради което нашата цел е да направим това място по-приветливо, по-стимулиращо и по-здравословно за тях и по този начин да повишим желанието им за учене и да подобрим резултатите, които постигат.

 Доброволци и екипност

Чрез проекта „Обичам моето училище“ искаме да възпитаме у учениците желание за взаимопомощ и отговорност към задълженията си, общността и заобикалящата ги среда. Поради ред причини имиджът на доброволния труд в обществото ни страда, една от които е липсата на ангажираност на ниво училищна среда.

Липсата на доброволческа практика ощетява децата ни от възможността да поемат малки задължения, които от своя страна да донесат в дългосрочен план чувството на отговорност и дълг и способността да работят в екип.

Важно е децата да се грижат и да са отговорни към училището си, защото прекарвайки една голяма част от времето си в него, то силно влияе върху тяхното състояние, здраве и темперамент и е значителна част от живота им за дълъг период от време. Възпитаването у децата на желание за запазване на общата собственост, на природата и на околната среда е качество, което играе основополагаща роля в изграждането на техния интегритет, на несъзнателната нужда да правят правилното, да пазят и да помагат – качества, които ще влияят положително в бъдещето, както на тях, така и на цялото общество.


Ако искате да участвате в проекта „Обичам моето училище“ Изтеглете Формуляра за кандидатстване